Saturday, October 16, 2010

Iblis~~Musuh Dalam Islam...Kenali Iblis Nie

Berikut merupakan maklumat tentang musuh kita, IBLIS yang dilaknat Allah

LATAR BELAKANG
Nama penuh           : Iblis la'natullah     
Tarikh kelahiran    : sejak enggan sujud kepada Adam
Status diri               : Fasiq kelas pertama
Agama                   : Kufur
Tempat tinggal      : Hati orang yang lalai
Daerah                   : Semua yang didalamnya yang tiada usaha mengingati Allah
Arah perjalanan     : Bengkang bengkok
Tempat tinggal      : Neraka jahanam
tetap
Isteri di dunia        : Setiap wanita yang tidak menutup aurat
Kaum kerabat       : Semua golongan Tirani

STATUS PERNIAGAAN
Modal pusingan     : Angan-angan kosong
Tempat pertemuan : Pasar
Musuh/saingan      : Setiap orang islam
Dalil/hujah             : Fatamorgana (maya)
Mota kerja             : Hipokrit Asas Akhlak
Uniform kerja        : Segala warna seperti sesumpah. Setiap tempat ada warnanya
Kesukaannya         : Orang yang lalai mengingati Allah
Yang melemahkannya : Istighfar
Lambang korporat : Sebarang tatu
Pejabat/bilik operasi : Tandas atau bilik air
Sifatnya                  : Muzabzah (menurut keperluan)
Rakan kongsi         : Golongan munafik
Sumber rezeki        : Harta haram
Jenis perkhidmatan : Menggalakkan kemungkaran
Hala perjalanan       : Jalan ke Neraka
Laba perniagaan     : Habaun Manthura (masuk angina keluar asap)
Teman sejawat       : Orang yang berdiam diri tidak mengatakan kebenaran
Jenis tunggangan   : Pembohongan
Ganjaran                : Dosa dan segala jenisnya
Kaedah komunikasi : Mengumpat, mengadu domba, dan mengintip

HAL-HAL LAIN YANG BERKAITAN
Makanan yang disukai  : Daging orang mati (Ghibah)
Yang ditakuti                : Mukmin yang bertakwa
Yang dibenci                : Orang yang sentiasa mengingati Allah
Daya tahan                    : Sesungguhnya tipu daya syaitan sangatlah lemah
Perangkapnya               : Wanita
Kegemarannya              : Menggoda dan menyesatkan
Cita-citanya                   : Supaya semua orang kafir
Kerja paling disukai      : Homoseks dan lesbian
Kod isyarat pertuturan  : Aku
untuk pengikutnya   
Para penghibur               : Seniman dan senimwati
Janji-janjinya                  : Menjanjikan kekafira

No comments:

Post a Comment